Tư Vấn Và Tiêm Ngừa

Raffles Medical áp dụng chương trình tiêm ngừa theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới, với các loại vaccine từ các nhà cung cấp uy tín cùng với quy trình bảo quản nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của vaccine. Hãy liên hệ với Raffles Medical nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết về chương trình tư vấn và tiêm ngừa hiện tại của chúng tôi: