Điều Khoản & Điều Kiện

Những điều khoản và điều kiện thanh toán được đề cập ở bên dưới, có thể được cập nhật vào bất cứ thời điểm nào, áp dụng cho tất cả các dịch vụ của Raffles Medical (sau đây gọi là “chúng tôi”). Bằng cách truy cập vào trang website của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào và/ hoặc hoàn tất việc đặt hẹn tại website, quý khách mặc nhiên đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được ghi ở bên dưới:

Xác Nhận Thanh Toán

Thanh toán của quý khách sẽ được xác nhận ngay sau khi Raffles Medical nhận đủ toàn bộ thanh toán. Sau khi thanh toán được kiểm tra, quý khách sẽ nhận được một thư điện tử xác nhận từ bộ phận Tài Chính. Quý khách cần phải liên hệ lại với chúng tôi trong trường hợp quý khách không nhận được bất kỳ thư điện tử xác nhận nào trong vòng 2 ngày làm việc sau khi quý khách hoàn tất thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc mất mát hoặc trễ thanh toán gây ra do việc cung cấp địa chỉ thư điện tử không chính xác hoặc quý khách không liên hệ lại với chúng tôi khi không nhận được thư xác nhận thanh toán.

Bảo Mật
Raffles Medical VN cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn như liệt kê phía dưới:

  • Để thu thập thông tin y khoa nhằm đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe.
  • Để chuyển hoặc chia sẻ thông tin với các thành viên thuộc Raffles Medical VN hoặc một bên thứ ba hợp pháp nhằm mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý khách. Những dịch vụ này có thể nằm ngoài biên giới Việt Nam.
  • Để trao đổi với công ty hoặc đơn vị bảo hiểm của quý khách trong trường hợp giải quyết các vấn đề về chính sách chăm sóc sức khỏe hoặc giải quyết các yêu cầu về quyền lợi bảo hiểm.
  • Để cung cấp các lời khuyên về y khoa hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
  • Thông tin của khách hàng được công ty lưu giữ trong suốt thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ, hoặc trong thời gian theo văn bản thỏa thuận với khách hàng hoặc theo điều luật liên quan quy định, tùy thuộc vào yếu tố nào đến sau.

Lưu ý, để có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu của khách hàng, công ty trong trường hợp cần thiết sẽ sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng. Việc cung cấp thông tin cá nhân không đầy đủ sẽ có thể ảnh hưởng đến các mục đích thu thập thông tin đã nói ở trên.

Khách hàng cần cập nhật thông tin cá nhân hiện tại ở công ty, phải liên lạc với nhân viên của công ty để được hỗ trợ.

Công ty có quyền thay đổi/ cập nhật các chính sách này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.