Hướng Dẫn Thanh Toán

Hướng Dẫn Thanh Toán Để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của Raffles Medical, quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu phiếu thanh toán theo hướng dẫn như sau:  
  • Chọn phòng khám (*): quý khách chọn phòng khám mình đã/ sẽ sử dụng dịch vụ.
  • Họ và Tên (*): nhập họ và tên của quý khách. Trường hợp quý khách thanh toán dịch vụ cho công ty, xin vui lòng nhập tên công ty.
  • Email (*): nhập địa chỉ email để nhận xác nhận thanh toán từ Raffles Medical.
  • Số điện thoại (*): nhập số điện thoại di động tại Việt Nam của người thực hiện thanh toán.
  • Mô tả thanh toán: mô tả sơ lược về dịch vụ mà quý khách thanh toán, ví dụ: thanh toán phí khám bệnh cho khách hàng [mã bệnh nhân]/ thanh toán hợp đồng, thanh toán xét nghiệm [mã bệnh nhân].
  • Số hóa đơn: nhập số hóa đơn/ phiếu thu tiền (không bắt buộc).
  • Tổng số tiền – VNĐ (*): nhập tổng số tiền thanh toán bằng VNĐ.
  • Phương pháp thanh toán (*): quý khách lựa chọn thanh toán bằng thẻ quốc tế. Hiện tại Raffles Medical vẫn đang tiến hành tích hợp cổng thanh toán bằng thẻ nội địa, nên trong thời gian này chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế.
  • Đọc và đồng ý với các điều khoản thanh toán đi kèm.
Trường hợp quý khách gặp vấn đề trong quá trình thanh toán trực tuyến tại trang web của Raffles Medical, xin vui lòng liên hệ với Raffles Medical qua email ar_vn@rafflesmedical.com, bộ phận Tài Chính sẽ liên lạc với quý khách để hỗ trợ trong vòng 4 giờ làm việc (thứ Hai – thứ Sáu: 8:00 – 18:00). Quý khách hàng có thể xem thêm các hướng dẫn về thanh toán trực tuyến bằng thẻ quốc tế trong trang dịch vụ của Onepay tại đây.