Kiểm Tra Sức Khỏe Để Làm Việc Trên Biển

Phòng khám Raffles Medical có các bác sĩ được cấp giấy phép để thực hiện khám sức khỏe làm việc trên biển. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ khám sức khỏe theo tiêu chuẩn OGUK, Petronas và Dutch Seafarer với giấy xác nhận hợp lệ. Quý khách hàng cần tìm hiểu thêm thông tin về Kiểm tra sức khỏe để làm việc trên biển, xin vui lòng liên hệ với Raffles Medical tại địa chỉ: