RAFFLES MEDICAL VIỆT NAM – DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Xin vui lòng chọn một trong hai phương thức thanh toán bên dưới​

Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa​

Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa đã có liên kết với dịch vụ thanh toán trực tuyến​
Bạn sẽ được chuyển đến cổng thanh toán Onepay để tiến hành thanh toán​

Thanh toán bằng Thẻ thanh toán quốc tế​

Hỗ trợ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng quốc tế​
Bạn sẽ được chuyển đến cổng thanh toán Onepay để tiến hành thanh toán​