Thông Báo Nghỉ Lễ | Tháng 4,5/2022

 

Phòng Khám Raffles Medical trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ của các phòng khám trong tháng 4,5/2022 như sau:

Thứ Hai (11/4): Nghỉ bù ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Hà Nội: Đóng cửa
TP. HCM: Đóng cửa
Vũng Tàu: Đóng cửa

Thứ Bảy (30/4): Ngày Giải Phóng Miền Nam
Hà Nội: Đóng cửa
TP. HCM: Đóng cửa
Vũng Tàu: Đóng cửa

Thứ Hai & Thứ Ba (2,3/5): Nghỉ bù ngày Giải Phóng Miền Nam & Quốc Tế Lao Động
Hà Nội: Đóng cửa
TP. HCM: Đóng cửa
Vũng Tàu: Đóng cửa

Để biết thêm thông tin và đặt hẹn, vui lòng liên hệ bộ phận Lễ Tân:
Hà Nội | (024) 36762222 | frontdesk_hanoi@rafflesmedical.com
TP. HCM | (028) 38240777 | frontdesk_hcmc@rafflesmedical.com
Vũng Tàu | (0254) 3858776 | frontdesk_vungtau@rafflesmedical.com