BS. TRỊNH NGỌC ANH

Vị trí
BS Nội Tiết
Chuyên Khoa
BS Nội Tiết
Học Vấn
Đại học Y Hà Nội
Ngôn ngữ
Tiếng Việt, Tiếng Anh