BS. TRẦN NAM CHUNG

Vị trí
BS Thấp Khớp
Chuyên Khoa
BS Thấp Khớp
Học Vấn
Đại học Y Hà Nội
Ngôn ngữ
Tiếng Việt, Tiếng Anh