BS. TRẦN LAN QUYÊN

Vị trí
Bác sĩ Tổng Quát
Chuyên Khoa
Bác Sĩ Tổng Quát, Bác Sĩ Khám Sức Khỏe Tổng Quát
Học Vấn
Bác sĩ được đăng ký khám sức khỏe xin visa Úc và New Zealand Bác sĩ CKI, trường Đại học Y Dược TP.HCM
Ngôn ngữ
Tiếng Việt, Tiếng Anh