BS PHAN CHỮ TRINH

Chuyên khoa

BS Nội tổng quát

BS khám sức khỏe xin thị thực Úc, New Zealand

Phòng khám

Hồ Chí Minh

Học vấn

Bác sĩ Nội tổng quát, trường đại học Y Dược TP. HCM

BS Chuyên Khoa  I, trường đại học Y Dược Huế

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt

BS Phan Chữ Trinh là bác sĩ được chỉ định của Lãnh sự quán Úc và New Zealand để thực hiện  khám sức khỏe xin thị thực đi Úc, New Zealand tại phòng khám Raffles Medical. Ngoài ra, BS Trinh cũng là bác sĩ Nội Tổng Quát thực hiện chăm sóc sức khỏe cho các khách hàng đối tác người nước ngoài và người Việt Nam.