BS. NINH THỊ THÚY NGÀ

Vị trí
Bác sĩ Tổng Quát
Chuyên Khoa
Bác sĩ Tổng Quát
Học Vấn
Tốt nghiệp trường Đại học Y Dược TP.HCM
Ngôn ngữ
Tiếng Việt, Tiếng Anh