BS. NGUYỄN ANH TÚ

Vị trí
Bác sĩ Tổng quát
Chuyên Khoa
Bác sĩ Tổng quát
Học Vấn
Tốt nghiệp bác sĩ, đại học Y Thái Nguyên
Chứng nhận đào tạo cứu sinh
Thông khí quản, ECG & Dược lý
Hồi sức tim phổi nâng cao
Chứng nhận cấp cứu chấn thương quốc tế
Ngôn ngữ
Tiếng Việt, Tiếng Anh