BS. LÊ DIỄM HƯƠNG

Vị trí
Nha sĩ
Chuyên Khoa
Nha sĩ
Học Vấn
Cử nhân Nha khoa, Đại học Y Dược (HCM)
Thạc sĩ Bệnh lý về Răng Miệng, Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc
Ngôn ngữ
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Bác sĩ Lê Diễm Hương là một Nha sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp nha khoa, cô tiếp tục được đào tạo chuyên về Bệnh lý Răng miệng ở Hàn Quốc. Bác sĩ Hương thích làm việc với bệnh nhân quốc tế và cô ấy rất giỏi chăm sóc trẻ em nhờ tính cách hiền lành.