Chi phí khám/ tư vấn với bác sĩ tại Raffles Medical Việt Nam có thể khác nhau ở mỗi phòng khám. Xin vui lòng liên hệ với Nhân viên Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.