Menu

BS. TRỊNH THỤC ANH

Vị trí
Bác sĩ Tổng Quát
Chuyên Khoa
Bác sĩ Tổng Quát
Học Vấn
Tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Hà Nội
Ngôn ngữ
Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Việt