Menu

BS. KAZUSHIGE NODA

Vị trí
Bác sĩ Tổng Quát
Chuyên Khoa
Bác sĩ Tổng Quát
Học Vấn
Đại học Yamaguchi
Chuyên gia được chứng nhận của Hiệp hội hô hấp Nhật Bản, Hiệp hội nội khoa Nhật Bản
Chuyên gia được chứng nhận của Hiệp hội hô hấp Nhật Bản, Hiệp hội nội khoa Nhật Bản
Bác sĩ được chứng nhận bởi Hiệp hội Y khoa Nhật Bản
Ngôn ngữ
Tiếng Nhật, Tiếng Anh

Bác sĩ Kazu nổi tiếng với phong cách chăm sóc ấm áp và chuyên nghiệp khi tiếp xúc với bệnh nhân ở mọi lứa tuổi. Đối tượng bệnh nhân của anh ấy rất đa dạng, không chỉ cộng đồng Nhật Bản tìm kiếm lời khuyên và điều trị từ anh ấy mà cả cộng đồng quốc tế & Việt Nam.