Menu

BS. JONATHAN GOH

Chuyên Khoa
Bác Sĩ Tổng Quát, Bác Sĩ Gia Đình
Học Vấn
Tốt nghiệp Y khoa trường Đại học Monash, Úc.
Chứng chỉ Bác sĩ gia đình, Singapore.
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

BS Jonathan Goh tốt nghiệp MBBS tại trường đại học Monash – Úc. Hiện tại, BS Jonathan Goh đang là Quản lý hệ thống phòng khám Raffles Medical tại vùng Đông Dương và là bác sĩ tổng quát tại phòng khám TP. HCM.